ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมทอง ๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาไท หมู่ที่ ๒ ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2561 ]จ้างต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังบ่างสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2561 ]จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังบ่างสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2561 ]จ้างทำป้ายโครงการ อบต.สัญจร เคลื่อนที่พบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2561 ]จ้างก่อสร้างบ่อพักน้ำเสียศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังบ่างสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2561 ]จ้างก่อสร้างเสาธงหน้าบริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2561 ]

  (1)     2      3