ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างจัดทำอาหาร อาหารว่าง สำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมรถเทรนเลอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๓๑ อุทัยธานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๙๑/๕๘/๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]จ้างจัดทำอาหารสำหรับเลี้ยงรับรองการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน จำนวน ๑๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]จ้างรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ ๙๗๗๓ อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสี่เหลี่ยม หนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2562 ]

  (1)     2      3      4