หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
กิจกรรมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอห้วยคต  
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนำสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอห้วยคต เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 33 วรรค 3 กำหนดให้ในวาระเริ่มแรก เมื่อคณะบริหารดำรงตำแหน่งครบหนึ่งปีให้คณะบริหารยกเว้นประธานสภาเด็กและเยาวชนจับฉลากออกกึ่งหนึ่ง และคัดเลือกผู้บริหารใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่มีวาระการดำรงตำแหน่งสองปี โดยนำสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอห้วยคต จำนวน 20 คน เข้าร่วมคัดเลือกคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอห้วยคต ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 14.29 น. โดย คุณ อารีย์ จันทร์ฉ่ำ

ผู้เข้าชม 106 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย